در زمستان سال هفتاد و دو، در معدنی در نزدیکی زنجان جسد سه نفر که به زمانی بیش از دو هزار سال پیش تعلق داشتند پیدا شد که توسط نمک به صورت اتفاقی مومیایی شده بودند. یکی از این سه جسد متعلق به زنی بود که هیچ وقت سرنوشت آن مشخص نشد. پس از آن روز نیز جسد سه مومیایی دیگر که همگی مرد بودند یافت شد و به مرور آن اجساد به "مردان نمکی" معروف شدند، بی آنکه کسی خبری از استخوان های زنی داشته باشد که به همراه مردان نمکی از زمین بیرون زده بود تا شاهدی نیم زنده نیم مرده برای زندگی زنان فلات ایران در دوره ی هخامنشی باشد. گرچه تاریخ تصمیم گرفته بود آن زن به سخن درآید، اما بنا به هر دلیلی ما او را مسکوت گذاشتیم. این قسمت از بایگانی "ماجرای مومیایی محذوف" نام دارد، نه به این بابت که مثلن سعی کرده باشیم او را از جمعیت محذوفین تاریخ پس بگیریم، بلکه به این امید که شاید دست کم حذف شدن او را جایی ثبت کنیم تا به یاد آوریم  که زنی میان آن شش جسد بود که جز روز کشف شدنش دیگر نام و نشانی از آن باقی نماند. 

 

.

قسمت "فک خزری" به زودی تقدیم شما می شود. 

.

بایگانی توسط گروه معدنی متما و اتحادیه معدنکاران ایران حمایت می شود 

دیدگاه خود را بنویسید