تماس با ما

سلام. از اینکه تصمیم گرفته اید پیامی به ما بدهید متشکریم. ذکر نام یا ایمیل شما اختیاری است اما اگر ما قرار است جوابی برای شما ارسال کنیم لطفن نام و ایمیل خود را در پیامتان بیاورید. اگر شما بایگانی را شنیده اید و درباره ی هر چیزی، می خواهید نظر، انتقاد یا پیشنهادی به ما بدهید لطفن در پیامتان واژه ی «کُمپلیمان» را ذکر کنید. اگر اشتباهی در اطلاعات ارائه شده توسط ما در هر قسمتی یافته اید و قرار است لطف شما شامل حال ما شود و به آن اشتباه با منابعی که دارید اشاره کنید، لطفن در پیامتان واژه ی «اشتباه» را بیاورید. اگر شما بایگانی را دوست داشته اید و فکر می کنید تخصصی دارید که می تواند کار ما را بهتر کند لطفن از کلمه «همکاری» در آغاز متن پیامتان استفاده کنید و در آخر اگر دوست دارید یکی از حامیان ما باشید، از واژه ی «حامی» در ابتدای پیام استفاده بفرمایید. این طبقه بندی به این معنا نیست که ما در روز پیام های زیادی دریافت می کنیم- دست کم در این لحظه که هیچ پیامی دریافت نکرده ایم- اما تصور می کنیم که در همین روز اول بهتر است کمی منظم آغاز کنیم. از اینکه وقت خود را صرف بایگانی کرده اید عمیقن متشکریم.»

دیدگاه خود را بنویسید